Värdeutveckling

Senast uppdaterad 30 september 2017.

Pandium Global 

Värdeutveckling för Pandium Global andelsklass A, för perioden 18 februari 2014 t.o.m senaste månadsskiftet.

Period Pandium MSCI World
Per år sedan start 11,8% 13,5%
Senaste månaden 4,6% 4,9%
Per år de senaste fem åren n/a n/a

2017 (hittills) 0,2% 3,8
2016 14,5% 15,5%
2015 9,2% 7,8%
2014 19,7% 22,4%

Jämförelseindexet är MSCI World Standard Developed Markets, Total Return Net. Indexavkastningen har mätts i lokal valuta t.o.m. den 3 juni 2014 och därefter i SEK. Anledningen är att Pandium Global var valutasäkrad under den perioden.


SENASTE ANDELSVÄRDEN

Andelsklass A B C
Andelsvärde 148,48 139,90 135,66