Värdeutveckling

Senast uppdaterad 31 oktober 2017.

Pandium Global 

Värdeutveckling för Pandium Global andelsklass A, för perioden 18 februari 2014 t.o.m senaste månadsskiftet.

Period Pandium A MSCI World
Per år sedan start 12,6% 14,6%
Senaste månaden 3,7% 4,8%
Per år de senaste fem åren n/a n/a

2017 (hittills) 3,9% 8,8%
2016 14,5% 15,5%
2015 9,2% 7,8%
2014 19,7% 22,4%

Jämförelseindexet är MSCI World Standard Developed Markets, Total Return Net. Indexavkastningen har mätts i lokal valuta t.o.m. den 3 juni 2014 och därefter i SEK. Anledningen är att Pandium Global var valutasäkrad under den perioden.


Pandium - aktier i lokal valuta 

För att kunna utvärdera förvaltningen ordentligt kan det vara lämpligt att sortera bort valuta och kassaeffekter. Nedan visas avkastningen på samtlig aktieinvesteringar då valutaeffekter tagits bort. 

Notera att resultaten nedan är inte reviderade och inkluderar en period då Pandium förvaltades som ett investmentbolag. 

Period Pandium MSCI World lokal valuta
Per år sedan start 2011 13,4% 11,1%
Per år sedan fondstart 11,0% 9,7%
Per år de senaste fem åren 14,6% 11,9%

SENASTE ANDELSVÄRDEN

Andelsklass A B C
Andelsvärde 154,68 145,61 141,26