Riskhantering

Det vi bryr oss om mest av allt är att minimera risken för att göra en förlust i en enskild investering. Om vi är rimligt säkra på att risken att förlora pengar är väldigt låg bryr vi oss inte om aktiepriset rör sig mer än index på kort sikt. Vi investerar för att äga på lång sikt. Metoden för att minimera risken är enkel:

  1. Investera bara i lågriskbolag. Det innebär att vi främst är intresserade av kvalitetsbolag med låg belåning. Vi undviker bolag som är allt för beroende av råvaurpriser och konjunktur. 
  2. Eftersom framtiden är oviss och vi kan ha fel, har vi alltid en inbyggd säkerhetsmarginal i analysen vi gör och priset vi betalar. 
  3. På portföljnivå undviker vi för stor exponering mot enskilda risker. 

I syfte att inte öka risken mer än vad vi är bekväma med har vi valt att inte använda belåning eller blankning. 

 

För mer information om fonden, dess placeringsinriktning och riskhantering var vänlig och se Informationsbroschyren.