Pandium Capital

Fokuserad förvaltarE

Pandium Capital AB grundades 20 februari 2009 och är en AIF-förvaltare med huvudkontor i Stockholm. Bolaget förvaltar Pandium Global, en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Pandium förvaltar endast en fond. Vi lägger all vår tid på att hitta de bästa möjliga investeringarna för Pandium Global och förlorar inte fokus genom att förvalta flera fonder med olika strategier.

Pandium Capital är en fristående förvaltare och ägs av Mikael Tarnawski-Berlin, Atterby Holding AB och Bayfield Capital AB. Pandiums delägare utgör tillsammans den största investeraren i Pandium Global.

tillstånd och tillsyn

Pandium Capital AB står under Finansinspektionens tillsyn sedan 28 januari 2014 då bolaget fick tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Pandium har även tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer. 

Se Finansinspektionen för mer information: fi.se