Mål och strategi

Mål

Vårt mål är att maximera våra investerares långsiktiga avkastning. Vi utvärderar oss själva genom att jämföra hur vi har klarat oss jämfört med det globala aktieindexet MSCI World Total Return Net, över rullande femårsperioder. Vi lägger inte särskilt stor vikt vid hur vi klarar oss kortare tidsperioder. 


Strategi

Vi letar efter bra bolag med bra ledning som handlas till ett lågt pris. En sådan vag beskrivning kräver närmare förklaring. 

Bra bolag

Ett bra bolag är stabilt och har en enkel affärsmodell med låg risk. Det går bara att analysera bolag vi förstår så vi fokuserar på enkla företag i enkla industrier.  Eftersom vårt viktigaste krav på en investering är att risken att förlora pengar är låg, undviker vi bolag med hög risk. Detta begränsar oss till företag som har konkurrensfördelar och stabilitet.

Bra ledning

Det går inte att göra bra affärer med dåliga människor, så integritet och ärlighet är därför absoluta krav. En del bolag är så bra att nästan vem som helst kan driva dem framgångsrikt, men de flesta bolag kräver bra ledning för att klara sig bra. Vi föredrar alltid ledningar som tillämpar pilotskolan. 

Lågt pris

Vi investerar bara när ett bolag handlas till hälften av, det av oss, uppskattade bolagsvärdet. Det ger oss tillräckligt stor säkerhetsmarginal för att skydda mot misstag och otur. Vi investerar aldrig om jag tror att det finns någon risk att förlora det investerade kapitalet. 

För mer information om fonden, dess placeringsinriktning och riskhantering se Informationsbroschyren.