Medarbetare

_DSC2930.jpg

Mikael Tarnawski-BerliN

Mikael är grundare, VD och förvaltare av Pandium Global sedan start. Före det var Mikael delägare och investeringsansvarig på Eqvitec Partners, ett nordiskt riskkapitalbolag. Mikael har även arbetat som strategikonsult på The Boston Consulting Group. Mikael har en jur kand och en magisterexamen i ekonomi, båda från Lunds universitet. 

_DSC2998.jpg

MOA LÅNGBERGS

Moa Långbergs är ansvarig för riskhanteringsfunktionen. Moa har tidigare arbetat på bl.a. East Capital och Vesper Group. Moa har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs universitet.

 
_DSC3026.jpg

per-erik hasslert

Per-Erik Hasslert är oberoende styrelseordförande. Per-Erik har lång erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som Sverigechef på Skandia, VD på AB Internationell Assurans och Dial Försäkring samt som styrelsemedlem i Sveland Försäkring och Arctos fonder. Per-Erik har en filosofie kandidatexamen från Uppsala universitet.

_DSC2969.jpg

anssi atterby

Anssi Atterby är styrelseledamot. Anssi har lång erfarenhet från företagsbyggande från sin tid på Kentor, en IT-konsult som han grundande och byggde till en ledande leverantör inom sitt segment. Efter att ha sålt Kentor 2006 har Anssi arbetat med ett privat investmentbolag. Anssi är utbildad civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska högskola.

_DSC2980.jpg

MIKAEL NOVAK

Mikael Novak är oberoende styrelseledamot och bidrar bl.a. med praktisk erfarenhet av fondbranschen från sin tid på Optimized Portfolio Management. Mikael har de senaste åren arbetat som strategikonsult på Booz & Co samt Quartz+Co. Mikael är utbildad civilingenjör i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan och har en Magisterexamen i matematik med inriktning på finansiell matematik från Stockholms universitet.

 

TOM SVEDENSTRAND

Tom Svedenstrand är administrativt ansvarig på Pandium Capital. Tom har tidigare grundat Tomax Redovisning och Ekonomi AB. Tom har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet.