Sälja andelar

Det är enkelt att sälja andelar. Om du har investerat direkt med oss behöver du bara skicka inlösenblanketten (se nedan). Om du har investerat via distributör får du kontakta dem.


NÄSTA INLÖSENDATUM

Andelsklass A

Nästa inlösendatum är 31 december.

Sista anmälningsdag är 25 december.

 

Andelsklass B och C

Det går att sälja andelar sista dagen i varje månad.

Sista anmälningsdag är fem bankdagar före månadsskiftet.


SÄLJA ANDELAR

Fyll i inlösenblankett

Ladda ner och fyll i Begäran om inlösen enligt instruktionerna.

Begäran om inlösen.pdf

Skicka till Pandium

Skicka den ifyllda blanketten till Pandium Capital på följande adress:

Pandium Capital AB
Att: Administration
Box 7392
103 91 Stockholm

Du kan också skicka in en scannad kopia till admin@pandium.se

Invänta betalning

Inlösenlikviden överförs till det konto som har angetts i anmälningssedeln.  Avräkningsnota erhålles i samband med utbetalningen.