Pandium Global är nu Carnegie Global

Den 3 september 2018 övergick förvaltningen av fonden till Carnegie Fonder. Den långsiktiga fokuserade värdestrategin är oförändrad och Mikael Tarnawski-Berlin kommer att fortsätta förvalta fonden.

För mer information se: http://www.carnegiefonder.se/fonder/global/

 

Pandium Global is now Carnegie Global

On September 3, 2018 the management of the fund was transferred to Carnegie Fonder AB. The focused, long-term value strategy is unchanged and Mikael Tarnawski-Berlin will continue to manage the fund.

 

For more information see: http://www.carnegiefonder.se/en/fonder/carnegie-global/