Administration

För att kunna fokusera på förvaltning och riskhantering har Pandium valt att arbeta med externa samarbetspartners för övriga funktioner. Vi har eftersträvat att arbeta med de mest etablerade och kompetenta inom varje område.

förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB.

www.sebgroup.com

Revisor

Pandium Capitals och fondens revisor är Ernst & Young AB. Huvudansvarig revisor är Jesper Nilsson, VD på Ernst & Young AB.

www.ey.com

regelefterlevnad

Pandiums compliance officer är Cecilia Wennerholm på Apriori Advokatbyrå AB. Cecilia är även klagomålsansvarig.

www.apriorilaw.se

fondadministration

Fondens administratör är ISEC Services AB. ISEC Services är ett dotterbolag till ISEC Group. ISEC Group levererar idag administrativa tjänster och systemlösningar till kunder med ett samlat förvaltat kapital på 300 miljarder kronor.

www.isec.com

Internrevision

Leif Lüsch vid Lüsch & Co Revision AB är ansvarig för att upprätthålla funktionen för internrevision. Leif är auktoriserad revisor sedan 1985 och medlem i FAR SRS. Leif arbetar idag som internrevisor åt ett flertal svenska fondbolag.

www.luschrevision.se