En ovanlig fond

vad skiljer oss från andra fonder?

Vi har lagt mycket tid på att skapa en fond som vi själva skulle vilja investera i. Vi tror att följande tre faktorer kommer göra att vi skapar värde till våra investerare på lång sikt. 

1. Långsiktighet

Att slå börsen varje dag är inte bara omöjligt, det är också helt oviktigt om du är långsiktig. Det enda som borde spela någon roll är avkastning över långa tidsperioder. Men de flesta fondförvaltare har inte möjlighet att tänka så eftersom de utvärderas dagligen. Vi har varit lyckosamma i att vi har hittat likasinnade investerare och kan därmed investera långsiktigt på riktigt. (Den absoluta majoriteten av våra investerare har förbundit sig att investera sitt kapital på mer än tre år.) Att vara en av få i marknaden som kan leva med kortsiktig osäkerhet ger oss en enorm fördel.

2. Vi sitter i samma båt som våra investerare

Vi har valt en avgiftsstruktur där vi och våra investerare sitter i samma båt. Vi tjänar däremot bara pengar när vi adderar värde genom att slå index. Pandiums anställda och ägare är fondens största investerare så om fonden går ner i värde är vi de som förlorar mest. Läs mer om våra avgifter här.

3. Oberoende och små

Pandium är en liten fond och har därför tusentals bolag över hela världen som vi kan investera i. Det skapar bra förutsättningar för att hitta underanalyserade situationer.

Om man vill slå index måste man göra något annorlunda än alla andra. Det är dock inte alltid så enkelt för en förvaltare att göra. Genom vårt oberoende, där förvaltare och beslutsfattare är samma person, och våra likasinnade investerare är vi inte rädda för att göra det okonventionella.


ANLEDNINGAR TILL ATT INTE INVESTERA

Vi är dock ingen vanlig fond och kommer inte att passa alla. Så för att inte slösa din tid, så har vi listat några anledningar till att du kanske inte vill investera med oss.

  1. Vi bryr oss inte om kortsiktiga resultat. Vi gör alla investeringar med avsikten att äga dem i minst 3-5 år, men helst ännu längre. Det enda vi bryr oss om är ett bolags långsiktiga framtidsutsikter och vi kommer därför att ha perioder av underavkastning. Om kortsiktiga resultat är viktigare för dig än långa, så kommer Pandium göra dig besviken.
  2. Pandium förvaltas av en person, Mikael Tarnawski-Berlin. Det finns ingen kommitté som måste godkänna hans investeringar. Vi tror att detta gör Pandium bättre, men en del håller inte med. Om du är en av dem, så är Pandium inget för dig.

  3. Vi ser på risk annorlunda än de flesta fondförvaltare. Vi fokuserar på att inte förlora våra investerade pengar till skillnad från att minimera volatilitet.

  4. Vi har en koncentrerad portfölj vilket kan leda till att vår avkastning är mer volatilitet än en diversifierad fonds. Men enligt oss är en ojämn hög avkastning alltid bättre än en jämn låg.

  5. Pandium Global är fortfarande en liten fond. Trots att detta ger oss fler möjliga investeringar är en del inte bekväma med små fonder.

  6. Pandium är en ovanlig fond. Den har lite udda villkor, avgifter och krav på våra investerare. Men vi har valt dem noga då vi tror att de gör oss till bättre investerare.

Om du tycker att det ovan sagda inte passar dig, är det ingen bra idé att investera i Pandium.