Superbolag och långsiktighet

I maj 1965 tog Warren Buffett kontroll över Berkshire Hathaway. Vid ingången av året hade bolaget ett substansvärde på $19,50 per aktie och gjorde sedermera en vinst på $2,20 per aktie. Warren betalade ungefär $12,40, dvs 6 gånger vinsten eller 0,6 gånger substansvärdet. Ett billigt pris, men givet den usla verksamheten (textilfabrik) så låter det inte superbilligt.