Carnegie Fonder förvärvar Pandium Global

Carnegie Fonder har kommit överens med Pandium Capital AB om att ta över
aktiefonden Pandium Global och anställa dess förvaltare, Mikael Tarnawski-Berlin.
”Mikael har bevisat sin skicklighet som förvaltare och har en investeringsfilosofi som
stämmer väl överens med vår. Med Pandium Global får vi en fond som många av våra
kunder efterfrågar”, säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström.

För mer information kontakta Mikael Tarnawski-Berlin på telefon 0704-014349 eller mail mtb@pandium.se.

Pressrelease

Pressrelease - English