Inga brev, bara blogg

Framtiden är här

Jag startade Pandium Global i februari 2014. Sedan dess har jag skrivit ett brev i kvartalet till mina andelsägare. (Gick nyligen över till halvårsbrev.) I dem har jag gett översiktliga uppdateringar kring vilka investeringar jag har gjort men också beskrivit min strategi, filosofi och metod. Även om det har fungerat ok så har jag kommit fram till att det nog inte är det bästa formatet för att kommunicera med mina investerare. Breven får inte bli för långa och det tvingar mig att utelämna en hel del information som jag tror att de skulle kunna vara intresserade av. Ett bra exempel är jag inte kan skriva särskilt utförligt om de investeringar jag gör, dels pga av platsbrist men också pga brevformatet.

Jag skulle därför vilja använda ett format som låter mig skriva mer utförligt och mer fritt om hur jag tänker kring enskilda investeringar men också andra relaterade frågor. Det kommer att ge mina kunder en bättre inblick i hur deras pengar förvaltas och underlätta deras utvärdering av mig och mina resultat. Att ha allt publikt kommer också att göra det enklare för potentiella kunder att snabbt avgöra om min strategi och metod passar dem eller inte. 

Utöver värdet för mina kunder så ser jag andra fördelar med att skriva mer. Alla som har testat det, vet hur värdefullt det är att skriva ner varför man gör en investering. Nedskrivandet blottar snabbt eventuella luckor i resonemang och orealistiska antaganden. Vetskapen om att en smart och intresserad (motiverad är kanske en bättre beskrivning) kund kommer att läsa det har i mitt fall ytterligare förstärkt det. Min förhoppning är att om jag får in skrivandet som en del av min investeringsprocess (till skillnad från ett fristående steg några veckor efteråt) så kommer mina analyser bli bättre. 

Gamla inlägg

Det som ligger på bloggen före dagens inlägg är alltså inte gamla blogginlägg utan utdrag ur gamla kvartalsbrev där jag beskriver olika case. Jag har backdatat inläggen så att datumet är detsamma som när jag skickade ut brevet.