Pandium Global!

Pandium Capital lanserar idag Pandium Global, Sveriges första och enda fond med aktiv förvaltning utan fasta avgifter.

Pandium Global är en specialfond utan belåning med inriktning på globala aktier. Fondens mål är att ge investerarna en avkastning som överträffar jämförelseindex över långa tidsperioder. Målet ska uppnås genom en långsiktig tidshorisont, en värdebaserad investeringsstrategi och inga fasta förvaltningsavgifter.

Pandium Global investerar långsiktigt i undervärderade bolag baserat på fundamental analys. För att kunna genomföra strategin riktar sig fonden främst mot erfarna investerare som delar uppfattningen att aktieinvesteringar kräver en lång tidshorisont.

För att minimera intressekonflikter mellan investerarna och förvaltaren har vi skapat en andelsklass utan fasta förvaltningsavgifter. Istället betalar investeraren endast en prestationsbaserad avgift på 25% av den avkastning som överstiger det globala aktieindexet MSCI World. Dessutom är Pandium Capitals ägare tillsammans fondens största investerare. Fonden tillämpar principen om högvattenmärke vilket innebär att eventuell underavkastning måste tas igen innan avgifter tas ut.

Fonden förvaltas av Mikael Tarnawski-Berlin som har en historik av att överträffa jämförelseindex i både uppåt- och nedåtgående marknader. Mikael, som är utbildad ekonom och jurist, har tidigare arbetat inom private equity på Eqvitec Partners och som strategikonsult på Boston Consulting Group. De senaste tre åren har Mikael förvaltat ett privat investmentbolag där avkastningen överträffade MSCI World med 8% per år.

”Vi har sett att det i en marknad som har blivit allt mer kortsiktig finns attraktiva möjligheter för investerare som är villiga att se längre bort än de nästkommande kvartalen. Vi tror att styrkan av vår långsiktighet och vår värdestrategi kombinerat med en incitamentsstruktur som sätter oss i samma båt som våra investerare kommer visa sig genom hög avkastning i förhållande till jämförelseindex över tid” säger Mikael Tarnawski-Berlin.

Om Pandium Capital
Pandium Capital är en Stockholmsbaserad AIF-förvaltare. Bolaget grundades 2009 och blev godkänt som AIF-förvaltare av Finansinspektionen i januari 2014.