Förändring avgifter och andelsklasser

Detta inlägg är ett utdrag ur Halvårsbrevet jag skickade till Pandiums andelsägare 31 juli 2017.

Sista juni stängdes andelsklass A för nya insättningar. Bakgrunden är att jag har insett att en avgiftsstruktur helt utan fasta avgifter har sina nackdelar. Jag har flera gånger sagt att jag kommer ha perioder då jag inte slår index. Jag skulle t.o.m. säga att det är en avgörande del av Pandium strategi är att helt bortse från kortsiktiga resultat för att på så sätt kunna överprestera på lång sikt. (De flesta investeringarna jag gör för Pandium är bolag som har god potential på lång sikt men som p.g.a. kortsiktiga problem eller osäkerhet handlas till låga priser. De är billiga eftersom de flesta aktörerna på marknaden främst bryr sig om vad som händer de närmaste månaderna.) Problemet är att en sådan strategi kan bli svår att genomföra på bästa sätt om jag behöver slå index varje år för att täcka mina kostnader. (Det kostar ett par miljoner per år att driva ett fondbolag som Pandium.)

Jag är fortfarande av åsikten att fondförvaltare inte borde tjäna pengar på fasta förvaltningsavgifter. Fasta avgifter borde endast täcka (en rimlig nivå av) fasta kostnader. Jag kommer därför att öppna en ny andelsklass med en fast avgift där procentsatsen minskar allteftersom det förvaltade kapitalet ökar. På så sätt kommer avgiften i praktiken vara begränsad till ett belopp som täcker kostnaderna för att driva Pandium. Sen kommer det finnas en prestationsbaserad avgift som är den jag över tid kommer att tjäna pengar på. Jag tror att en sådan avgiftsstruktur leder till mer stabilitet och långsiktighet utan att för den delen skapa intressekonflikter mellan er som investerare och mig som förvaltare. Pandium är fortfarande den enda fonden i Sverige där resultatet av förvaltningen och inte storleken på fonden avgör hur bra jag, som förvaltare, kompenseras.