Avgifter och villkor

VI är själva fondens största investerare

Vi sitter i samma båt som våra investerare. Vi tror att det kommer göra oss till bättre förvaltare. Vi som anställda och ägare av fondbolaget är fondens största investerare. Om fonden går ner i värde kommer vi vara de som förlorar mest.

Vi tjänar bara pengar när vi slår index

Vi tycker inte att man ska tjäna pengar på fasta avgifter. Vi har därför skapat en avgiftsstruktur där den fasta avgiften minskar allt eftersom det förvaltade kapitalet ökar. I praktiken innebär det att de fasta avgifterna bara täcker de fasta kostnaderna vi har. 

avgifter och Villkor

FAST AVGIFT

Den fasta avgiften minskar för alla investerare allt eftersom det förvaltade kapitalet ökar.

Förvaltat kapital, mkr Fast avgift
0 - 500 1,00%
500 - 1 000 0,75%
1 000 - 1 500 0,50%
1 500 - 2 000 0,30%
2 000 - 0,20%

Prestationsbaserad avgift

Det vi ska tjäna pengar på är den prestationsbaserade avgiften som bara utgår när vi har bättre avkastning än det globala aktieindexet MSCI World. Avgiften är 20% på överavkastningen. Fonden tillämpar principerna om highwatermark vilket innebär att eventuell underavkastning måste tjänas innan före någon prestationsbaserad avgift tas ut. 

Det går bra att investera och sälja sina andelar varje månadsskifte.

Jämförelseindex

Storleken på den prestationsbaserade avgiften beror på om och i så fall hur mycket fonden avkastar jämfört med MSCI World Index Developed Markets Total Return Net i svenska kronor.

MSCI World är det vanligaste globala aktieindexet och omfattar börsutvecklingen för ca 1,600 bolag i 23 industriländer, med all utdelning återinvesterad efter skatt. För mer information se MSCI.