Avgifter och villkor

VI SITTER I SAMMA BÅT

Vi har med avsikt satt oss i samma båt som våra investerare. Vi tror nämligen att det kommer göra oss till bättre förvaltare. Vi som anställda och ägare av fondbolaget är fondens största investerare. Om fonden går ner i värde kommer vi vara de som förlorar mest.

Sen har vi sett till att våra fasta avgifter endast täcker våra fasta kostnader och att all eventuell vinst kommer från att slå index. Det gör att vi aldrig kommer att sluta anstränga oss skapa värde till våra kunder.

TRE andelsklasser med en unik avgiftsmodell

Fondens tre andelsklasser skiljer sig åt bl.a. vad avser avgifter, hur ofta andelarna får säljas och minsta insättning. Nedan följer en sammanställning av villkoren. Andelsklass A är idag stängd för nya insättningar.

OBS! Vi har ansökt hos Finansinspektionen om att ändra våra avgifter och väntar på godkännande. Kontakta oss om du vill höra mer.


Villkor andelsklasser

Andelsklass A B C
Fast avgift 0% 1,0% 0,5%
Prestationsbaserad avgift 25% 20% 25%

Insättning Stängd Kvartal Kvartal
Inlösen År Kvartal År
Inlösenavgift 10%* Nej Nej
Minsta första investering (kr) 500 000 10 000 10 000

*) Inlösenavgiften tas bara ut om inlösen sker mindre än tre år före teckning.

 

JÄMFÖRELSEINDEX och highwatermark

Storleken på den prestationsbaserade avgiften beror på om och i så fall hur mycket andelsklassen Prestation avkastar jämfört med MSCI World Index Developed Markets Total Return Net i svenska kronor.

MSCI World är det vanligaste globala aktieindexet och omfattar börsutvecklingen för ca 1,600 bolag i 23 industriländer, med all utdelning återinvesterad efter skatt. För mer information se MSCI.

Fonden tillämpar principerna om highwatermark vilket innebär att eventuell underavkastning måste tjänas innan före någon prestationsbaserad avgift tas ut.