Pandium är en global aktiefond för långsiktiga investerare

Långsiktig värdestrategi

Vår strategi går ut på att investera i bolag som vi bedömer har bra långsiktig potential. Vi är uthålliga och tar inte hänsyn till kortsiktiga resultat. Vårt mål är bra avkastning på lång sikt.

Vår investeringsstrategi →

unik avgiftsstruktur

Vi har en unik avgiftsmodell där vi bara tjänar pengar när vi slår index.  Det är resultatet av förvaltningen och inte storleken på fonden som avgör hur bra vi kompenseras. 

Läs mer om våra avgifter →

OBEROENDE, flexibla och SMÅ

Pandium är en liten fond och har därför tusentals bolag över hela världen som vi kan investera i. Det skapar bra förutsättningar för att hitta undervärderade aktier.

Läs mer om våra fördelar →